Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

έκδοση οικοδομικής άδειας the ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ next generation ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ προετοιμασία ακινήτου the ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Get Started next generation ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ/ΑΓΟΡΑ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Τεχνικό γραφείο - Βατούση - Παπαχρυσού

Το τεχνικό γραφείο Βατούση – Παπαχρυσού, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και επίβλεψη έργων στον τομέα του μηχανικού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.Έχει έδρα τη Μυτιλήνη και δραστηριοποιείται κυρίως στο νησί της Λέσβου, αλλά και στο υπόλοιπο Βορειανατολικό Αιγαίο (Χίο, Λήμνο, Σάμο, Άγιο Ευστράτιο).

Στελεχώνεται από μια ομάδα νέων αλλά και έμπειρων μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με ειδικότητες: Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Χωροτάκτη Πολεοδόμου Μηχανικού, έχοντας ο καθένας στο ενεργητικό του πολλά ολοκληρωμένα έργα και διαθέτει πλήθος εξειδικευμένων συνεργατών.

Είναι πλήρως εξοπλισμένο με εξειδικευμένα προγράμματα και λογισμικό Μηχανικού, με στόχο να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των προκλήσεων τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει, στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.

Το πλήθος και τα διαφορετικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των στελεχών του γραφείου μας (Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός), δίνει τη δυνατότητα της εξειδίκευσης των στελεχών του τεχνικού μας γραφείου και της βαθιάς γνώσης και εμπειρίας σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε τομείς μηχανικού:

(Οικοδομικές Άδειες, Τοπογραφικά Διαγράμματα, Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Στατικές Μελέτες, Τακτοποιήσεις – Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις με DRONE, Εκτιμήσεις Ακίνητων, Δηλώσεις και Διορθώσεις Κτηματολογίου, Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων, Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων, Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων, Ειδικές Στατικές Μελέτες – Ενισχύσεις – Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών, Επισκευές – Ανακαινίσεις – Κατεδαφίσεις – Ανέγερση Κατασκευών, Μελέτη Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων – Διαμορφώσεις Εξωτερικών χώρων – Επαγγελματικών χώρων, Χωροταξία, Ειδικά κτήρια – Ειδικές κατασκευές, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα ακινήτων, Βιοτεχνικά – Βιομηχανικά – Πτηνοτροφικά κτήρια).

Έτσι, με οργάνωση, μεθοδικότητα, εργατικότητα, συνεργασία και συνέπεια δημιουργούμε το βασικό πλάνο, βάσει του οποίου αντιμετωπίζουμε από το πιο απλό έως το πιο σύνθετο ζήτημα, το οποίο μας ανατίθεται από εσάς!

Τεχνικό Γραφείο

Ποιοί Είμαστε
τεχνικό γραφείο Βατούσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΤΟΥΣΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Βατούσης του Φωτίου, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ενεργειακός Επιθεωρητής, με εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπόνηση στατικών μελετών νέων και υφιστάμενων κατασκευών. Είναι ενεργό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Πληροφορίες
τεχνικό γραφείο Βατούση

ΜΑΡΙΑ ΒΑΤΟΥΣΗ

Η Μαρία Βατούση του Φωτίου είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός U.A.C.G. Σόφιας, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Επιθεωρητής Ξενοδοχείων, με δεκαεπταετή εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Διαθέτει μελετητικό πτυχίο τάξης Β’ στην Κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) και πτυχίο τάξης Α’ στην Κατηγορία 7.

Πληροφορίες
angeliki papaxrisou icon

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Η Αγγελική Παπαχρυσού του Δημητρίου, είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Γεωγραφία & Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (G.I.S.). Είναι πιστοποιημένη Εκτιμήτρια Ακινήτων – REV, εγγεγραμμένη στο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

Πληροφορίες
τεχνικό γραφείο Παναγιώτα Παπαχρυσού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Η Παναγιώτα Παπαχρυσού του Δημητρίου, είναι Διπλωματούχος Χωροτάκτης & Πολεοδόμος Μηχανικός Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης και στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (G.I.S.), με ειδίκευση στη Φωτογραμμετρία. Είναι πιστοποιημένη χειρίστρια ΣμηΕΑ (DRONE).

Πληροφορίες

Υπηρεσίες Τεχνικού Γραφείου

Ενδεικτικά αντικείμενα στα οποία το τεχνικό μας γραφείο δραστηριοποιείται:

Τα νέα μας

Διαβάστε τα τελευταία νέα μας:

Γιατί ξεχωρίζει το τεχνικό γραφείο μας;

Εμπειρία και διαρκή εξέλιξη των στελεχών μας

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, μέσα από την εμπειρία, τη συνεχή επιμόρφωση και τη διαρκή εξέλιξη των στελεχών μας, του συνεχώς ανανεωμένου εξοπλισμού και της παρακολούθησης των σύγχρονων τάσεων στους τομείς μηχανικού.

τεχνικό γραφείο στόχος