Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Αρχιτεκτονική μελέτη – Σχεδιασμός – VP Τεχνικό Γραφείο

Αρχιτεκτονική μελέτη - Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονική μελέτη - Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονική είναι η επιστήμη που εφαρμόζεται, κατά τη δόμηση του χώρου και βασίζεται στην εργονομία, την αισθητική, τη λειτουργία και την μορφή των διαφόρων κατασκευών.

Πεποίθηση μας είναι ότι η πολυπλοκότητα του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου, επιβάλλει τη διεπιστημονική συμβολή για την εξασφάλιση της αρτιότητας της κατασκευής αλλά και της ορθής χρήσης του.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με εξειδίκευση στην ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική Μελέτη των κτιριακών κατασκευών, της διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιρίων.

Δίνουμε στο όνειρο σας υπόσταση και ζωή, σχεδιάζοντας μαζί σας, όλες τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση του.