Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Δελτίο τύπου της ΕΤΑΛ Α.Ε. – 19.07.2019

29 Ιούλ
2019
δελτίο τύπου εταλ αε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. – 19.07.2019

Σε συνέχεια της από 14.05.2019, Δημοσίευσης της 2ης Πρόσκλησης, πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού μας Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΟΚ) LEADER/CLLD της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου», Υπομέτρο 19.2, στις 15.07.2019, συνεδρίασε η Επιτροπή διαχείρισης του Τ.Π. και εξέτασε αιτήματα και παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία ενημέρωσης-εμψύχωσης για την δημοσιευμένη πρόσκληση.

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, την εγκεκριμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Λέσβου, η ΕΤΑΛ Α.Ε. προέβη σε απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης και ορισμένων εντύπων αυτής.

Με την απόφαση της συνεδρίασης νο.15/15.07.2019, τροποποιείται το άρθρο 7 της πρόσκλησης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ είναι πλέον η ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Διαβάστε περισσότερα: