Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

11 Ιούλ
2019
εθνικό κτηματολόγιο Λέσβος

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, πλην των περιοχών όπου ήδη λειτουργεί (δηλαδή για τη Λέσβο: όλο το νησί πλην Μυτιλήνης και Γέρας). Κάθε περίπτωση ιδιοκτησίας είναι ξεχωριστή και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα. Πολύ σημαντικό ρόλο στην παραπάνω διαδικασία, παίζει η έγκυρη και έγκαιρη υποβολή δηλώσεων, χωρίς ταλαιπωρία και περιττές διαδικασίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τίτλοι Ιδιοκτησίας (Συμβόλαια) ή απαραίτητα δικαιολογητικά (κληρονομίας – χρησικτησίας) και μεταγραφή τους στο υποθ/κειο.

Εντοπισμός ακινήτου και εξέταση αναγκαιότητας εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος.

Στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την υποβολή αιτήσεων ιδιοκτησίας.

Για πλήθος ειδικών περιπτώσεων, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενημερωθείτε & Προετοιμαστείτε έγκαιρα!