Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του έργου POWERPOOR

19 Ιούλ
2021
εκπαιδευτικά προγράμματα έργου powerpoor

Το γραφείο μας, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του έργου POWERPOOR “Σύμβουλος Ενέργειας” και “Μέντορας Ενεργειακών Κοινοτήτων”, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων του έργου POWERPOOR, με τη συμμετοχή στην εξέταση η οποία αποτελεί μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης.

Πρωταρχικός στόχος του έργου POWERPOOR είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η υποστήριξη των ενεργειακά φτωχών πολιτών με την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και τη συμμετοχή τους σε συνεργατικές πρωτοβουλίες σε θέματα ενέργειας, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων στήριξης και τεχνολογικών εργαλείων. Ακόμη, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ίδρυση Γραφείων Καταπολέμησης της Ενεργειακής Φτώχειας, τα οποία θα λειτουργήσουν ως κεντρικά σημεία επικοινωνίας, πληροφόρησης και υποστήριξης των πολιτών.

Το τριετές ευρωπαϊκό έργο POWERPOOR, που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2020, και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως πρωταρχικό στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την υποστήριξη των ενεργειακά φτωχών πολιτών με την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και τη συμμετοχή τους σε συνεργατικές πρωτοβουλίες σε θέματα ενέργειας, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων στήριξης και τεχνολογικών εργαλείων.

 

Inzeb – POWERPOOR

Front page | POWERPOOR