Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων

Η πιστοποιημένη εκτίμηση αξιών ακινήτων αποτελεί μία αξιόπιστη λύση για οποιονδήποτε επιθυμεί να γνωρίζει την αγοραία αξία ενός ακινήτου. Το τεχνικό μας γραφείο διαθέτει Πιστοποιημένο Εκτιμητή Ακινήτων REV (Recognised European Valuer),  εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών,  με Α.Μ. 420, μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος Σ.ΕΚ.Ε. και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής ΕΛ.Ι.Ε., με πολυετή εμπειρία στην Εκτιμητική Ακινήτων (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, βιοτεχνικά – βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οικόπεδα, γήπεδα κ.λπ.), ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης αξιών ακινήτων.

Σκοπός Εκτίμησης Ακινήτων, ενδεικτικά:

  • Τραπεζικός δανεισμός
  • Δικαστική χρήση
  • Πώληση ή μίσθωση ακινήτου
  • Διεκδίκηση αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης
  • Κληρονομικές Διευθετήσεις
  • Αποτίμηση πάγιων στοιχείων για λογιστική χρήση

Οι εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων λαμβάνουν υπόψη την κείμενη νομοθεσία, τα κάθε μορφής αντικειμενικά στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την αξία του ακινήτου, καθώς και τις οδηγίες, τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων, όπως αυτά ορίζονται από την TEGοVA και το IVSC (The European Group Of Valuers’ Associations και International Valuation Standards Council αντίστοιχα).