Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE

07 Μαΐ
2020
ενημερωτική ημερίδα πρόγραμμα life

Σε συνέχεια της ακύρωσης των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τον Απρίλιο και Μάιο 2020 λόγω κορωνοϊού, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν τη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα (Web Conference) για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 2020, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.

 

 

Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διεξαχθούν ομιλίες για τα χαρακτηριστικά και τα στατιστικά στοιχεία του Προγράμματος LIFE και τα νέα μέτρα της Πρόσκλησης 2020, τους τομείς προτεραιότητας των υπο-προγραμμάτων Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα, καθώς και για καλές πρακτικές και αποτελέσματα έργων LIFE που έχουν προσκληθεί.

Επιπλέον, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία προετοιμασίας επιτυχημένων προτάσεων για την Πρόσκληση 2020, τον ρόλο και τις δράσεις του έργου GR LTF, τη βάση δεδομένων έργων και παραδοτέων LIFE στην Ελλάδα και τη διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης των αιτούντων και δικαιούχων του Προγράμματος.

Ενημερωθείτε στους συνδέσμους:

http://www.lifetaskforce.gr/el/nea/439-life-2020-14-05-20-web-conference

http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/