Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

13 Ιούλ
2019
εξοικονόμηση κατ οίκον
Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας και επωφεληθείτε του προγράμματος.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

Το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, για να σας καθοδηγήσει υπεύθυνα στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες.