Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Από τη συνεργασία μας με το Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922

07 Ιούν
2021
Ο Πολιτισμός να προσεγγίσει τους νέους

Από τη συνεργασία μας με το Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922

“1922 Refugee Memorial Museum” στα πλαίσια δημιουργίας διαδραστικού χάρτη σημείων ενδιαφέροντος της Σμύρνης του 1922

 

 

 

Εφημερίδα: ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το άρθρο.