Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Τα νέα μας

VP News

07 Μαΐ
2020

Συμμετοχή στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE

ενημερωτική ημερίδα πρόγραμμα life

Σε συνέχεια της ακύρωσης των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τον Απρίλιο και Μάιο 2020 λόγω κορωνοϊού, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν τη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα (Web Conference) για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 2020, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.

03 Ιαν
2020

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου σε περιοχές των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου

παράταση προθεσμίας κτηματολογίου Βορείου Αιγαίου

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημητρίου Οικονόμου, δίνεται παράταση έως και την 28η Φεβρουαρίου 2020 για την υποβολή των δηλώσεων (του άρθρου 2 του ν. 2308/1995) του Εθνικού Κτηματολογίου, για τους κατοίκους εσωτερικού και εκωτερικού, σε περιοχές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

29 Ιούλ
2019

Δελτίο τύπου της ΕΤΑΛ Α.Ε. – 19.07.2019

δελτίο τύπου εταλ αε

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, την εγκεκριμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Λέσβου, η ΕΤΑΛ Α.Ε. προέβη σε απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης και ορισμένων εντύπων αυτής.

28 Ιούλ
2019

Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας – ΠΕ Λέσβου και Λήμνου

συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε περιοχές των ΠΕ Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου! Όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές, καλούνται να υποβάλουν δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.