Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Τα νέα μας

VP News

03 Ιαν
2020

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου σε περιοχές των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου

παράταση προθεσμίας κτηματολογίου Βορείου Αιγαίου

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημητρίου Οικονόμου, δίνεται παράταση έως και την 28η Φεβρουαρίου 2020 για την υποβολή των δηλώσεων (του άρθρου 2 του ν. 2308/1995) του Εθνικού Κτηματολογίου, για τους κατοίκους εσωτερικού και εκωτερικού, σε περιοχές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

29 Ιούλ
2019

Δελτίο τύπου της ΕΤΑΛ Α.Ε. – 19.07.2019

δελτίο τύπου εταλ αε

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, την εγκεκριμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Λέσβου, η ΕΤΑΛ Α.Ε. προέβη σε απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης και ορισμένων εντύπων αυτής.

28 Ιούλ
2019

Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας – ΠΕ Λέσβου και Λήμνου

συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε περιοχές των ΠΕ Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου! Όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές, καλούνται να υποβάλουν δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

11 Ιούλ
2019

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

εθνικό κτηματολόγιο Λέσβος

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, πλην των περιοχών όπου ήδη λειτουργεί (δηλαδή για τη Λέσβο: όλο το νησί πλην Μυτιλήνης και Γέρας).