Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Τεχνολογίες απεικόνισης AR και VR

Τεχνολογίες απεικόνισης - AR και VR

AR και VR τεχνολογίες απεικόνισης

Το γραφείο μας παρέχει δύο από τις πιο σύγχρονες μεθόδους οπτικοποίησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αντικειμένων.

Οι τεχνολογίες, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και η εικονική πραγματικότητα (VR), αυξάνονται σε δημοτικότητα λόγω της ικανότητάς τους να μετασχηματίζουν ένα χώρο  και να τον ενισχύσουν με  πληροφορία.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

Περιηγήσεις σε Panoramic VR 360o  (Virtual Reality)

Το γραφείο μας μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες εφαρμογές περιήγησης σε 360ο σε όλους τους τύπους ιδιωτικών χώρων, αλλά και σε χώρους όπως μουσεία και άλλους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς).  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί εικονικά στο επιθυμητό χώρο, λαμβάνοντας εκτός από το περιβάλλον του ίδιου του χώρου και επιπλέον περιγραφικές πληροφορίες και ήχους.

Επαυξημένα 3D μοντέλα AR (Augmented Reality)

Δίνεται η δυνατότητα μέσω μίας ειδικής εφαρμογής, βλέποντας μια εικόνα 2D, να εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού το 3D μοντέλο που απεικονίζεται. Ενδεικτικές χρήσης της τεχνολογίας είναι τα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά και φυλλάδια μουσείων με εκθέματα, ψηφιακές εκθέσεις, κ.α., αλλά και δημιουργία επαυξημένων τρισδιάστατων μοντέλων στο ίδιο τον φυσικό χώρο.

Περιηγήσεις εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality – VR)

Εικονική περιήγηση σε περιβάλλον game engine με διαδραστική συμμετοχή και εμβάθυνση στην εμπειρία. Το γραφείο μας μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες εφαρμογές περιήγησης σε 360ο σε όλους τους τύπους ιδιωτικών χώρων, αλλά και σε χώρους όπως μουσεία και άλλους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Επίσης, προσφέρονται τεχνολογίες εικονικής περιήγησης σε περιβάλλον game engine με διαδραστική συμμετοχή και εμβάθυνση στην εμπειρία.