Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις με drone και 3D modeling

Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις με drone και 3D modeling

Drone - 3D modeling

Η επιστήμη της Φωτογραμμετρίας είναι η Τέχνη, η Επιστήμη και η Τεχνική που σκοπό έχει την εξαγωγή αξιόπιστης μετρικής πληροφορίας φυσικών αντικειμένων και του περιβάλλοντός τους, μέσω των διαδικασιών της καταγραφής, της μέτρησης και της ερμηνείας φωτογραφικών εικόνων.

Χρησιμοποιώντας εναέρια μέσα (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα – UAV’s) δίνεται η δυνατότητα να αποτυπωθούν μεγάλοι, σε έκταση, χώροι, όπως μεγάλες ορεινές και πεδινές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, λατομεία και βιομηχανικές περιοχές, προσφέροντας μαζική και γρήγορη γεωχωρική πληροφορία.

φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις 3d ορθοφωτοχαρτης

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 

Τρισδιάστατη τοπογραφική αποτύπωση

Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους και αντικειμένων για αποτύπωση υψομετρίας ανάγλυφου, τόσο του φυσικού (DTM), όσο και του τεχνητού (DSM) περιβάλλοντος.

 

Τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους και κτιρίων

Απόδοση γεωμετρίας, όγκου αντικειμένων και υψομετρίας του φυσικού και τεχνικού χώρου σε 3D.

Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών

Παρέχοντας υψηλής ανάλυσης ψηφιακές εικόνες και εφαρμόζοντας μεθόδους φωτογραμμετρίας, παράγονται υψηλής ευκρίνειας αεροφωτογραφίες και ορθοεικόνες (ορθοφωτοχάρτες), όπου σε συνδυασμό με επίγειες μετρήσεις GPS, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές χρήσεις, όπως η τοπογραφική αποτύπωση μεγάλων εκτάσεων.

Παραγωγή ορθοεικόνων όψεων

Επίσης, ο συνδυασμός εναέρια με επίγειας φωτογραμμετρίας μπορεί να προσφέρει υψηλής ανάλυσης ορθοεικόνες όψεων και τομών κτιρίων, διευκολύνοντας την ψηφιακή σχεδίαση.