Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Συμμετοχή του γραφείου μας σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο: Χαρακτηριστικές Σεισμικές Αστοχίες

04 Ιούλ
2020
χαρακτηριστικές σεισμικές αστοχίες webinar

Συμμετοχή του γραφείου μας σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο:
Χαρακτηριστικές Σεισμικές Αστοχίες

 

Χαρακτηριστικές Σεισμικές Αστοχίες

Webinar: Characteristic Seismic Failures.
Joint Webinar organised by IABSE and ECCE

When: Jul 3, 2020 02:00-03.00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

 

 

 

 

 

 

Description: This will be a 1 hr Webinar on the topic ‘Characteristic Seismic Failures’, with an approx.45 minutes of lecture/discussion and 15 minutes of Q&A .This webinar is being jointly hosted by IABSE and ECCE. IABSE@zoom2018. ECCE has declared the Year 2020 as the Year of the 3S Approach Safe – Sound – Sustainable. This webinar’s speakers are: Stephanos Dritsos, Andreas Lampropoulos, Eftychia Apostolidi and Christos Giarlelis. IABSE shall launch a series of webinars on the topic: Seismic Resilience of Structures. The first webinar entitled “Characteristic Seismic Failures” aims to present in a concise and practical way the state of the art of current understanding of building failures due to earthquakes. Failures of Different types of seismic failure of reinforced concrete and masonry buildings together with geotechnical aspects are classified and the reasons for each failure are explained along with good practices to avoid such failures. Furthermore, seismic retrofitting / upgrading procedures for pre-earthquake strengthening and post-earthquake repair and/or strengthening techniques for all the examined cases are proposed. IABSE Task Group 1.1 and 5.5 are focused on seismic strengthening and retrofitting strategies aimed towards earthquake resilient structures.’