Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Tagged as: ΕΤΑΛ Α.Ε.

29 Ιούλ
2019

Δελτίο τύπου της ΕΤΑΛ Α.Ε. – 19.07.2019

δελτίο τύπου εταλ αε

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, την εγκεκριμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Λέσβου, η ΕΤΑΛ Α.Ε. προέβη σε απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης και ορισμένων εντύπων αυτής.