Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Tagged as: κτηματολόγιο

03 Ιαν
2020

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου σε περιοχές των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου

παράταση προθεσμίας κτηματολογίου Βορείου Αιγαίου

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημητρίου Οικονόμου, δίνεται παράταση έως και την 28η Φεβρουαρίου 2020 για την υποβολή των δηλώσεων (του άρθρου 2 του ν. 2308/1995) του Εθνικού Κτηματολογίου, για τους κατοίκους εσωτερικού και εκωτερικού, σε περιοχές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

11 Ιούλ
2019

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

εθνικό κτηματολόγιο Λέσβος

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, πλην των περιοχών όπου ήδη λειτουργεί (δηλαδή για τη Λέσβο: όλο το νησί πλην Μυτιλήνης και Γέρας).