Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Tagged as: συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας

28 Ιούλ
2019

Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας – ΠΕ Λέσβου και Λήμνου

συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε περιοχές των ΠΕ Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου! Όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές, καλούνται να υποβάλουν δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.