Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Νέα

11 Ιούλ
2019

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

εθνικό κτηματολόγιο Λέσβος

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, πλην των περιοχών όπου ήδη λειτουργεί (δηλαδή για τη Λέσβο: όλο το νησί πλην Μυτιλήνης και Γέρας).